Umieráčik v Čachticiach

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Zvonica, umieráčik, stojí v blízkosti západnej strany kostolnej pevnosti nad cestou na križovatke ulíc J. Urbanovského a Kúria. Pochádza z 18.storočia. Je to baroková dvojpodlažná stavba s trojuholníkovým pôdorysom a jednopriestorovou dispozíciou. Stojí v areáli rímsko-katolíckeho kostola svätého Ladislava na začiatku obce na ulici J. Urbanovského.

Leave a Reply