Bránová veža na mestskom cintoríne v Starej Turej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Takzvaná husitská bránová veža. Kamenná štvorboká štvorpodlažná vstupná veža postavená v ranorenesančnom slohu. Má štvorcový pôdorys a výšku štyroch podlaží. Podľa jednej verzie patrila k prvému kostolíku postavenému v roku 1569. Podľa verzie regionálneho historika Dr. Branislava Varsíka bola pristavená ku kamennému Kostolu najsvätejšej Trojice v roku 1624. Ten v roku 1770 vyhorel a nebol viac obnovený. Pravdepodobne slúžila ako strážna veža Čachtického hradu (je z nej vidieť až na hrad). Veža bola viackrát opravovaná. V rokoch 1975-1978 bolo vykonané statické zabezpečenie veže. Stojí na evanjelickom cintoríne.

Leave a Reply