Klasicistická kúria v Barci

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Klasicistická kúria bola postavená v 2.tretine 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1824 (prefasádovaná), v 2.tretine 19.storočia bola doplnená novogotickou trojosou nadstavbou nad arkádami prízemia (letopočet 1864) a v rokoch 1999-2001. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je jednopodlažná s podkrovím a podpivničením. V miestnostiach sú pruské a valené klenby. Solitér sa nachádza v strede časti Barca na ulici Abovská 1.