Kaplnka obrátenia svätého Pavla, apoštola vo Veľkom Kolačíne – Nová Dubnica

Kaplnka obrátenia svätého Pavla, apoštola vo Veľkom Kolačíne – Nová Dubnica

Rímskokatolícka Kaplnka obrátenia svätého Pavla, apoštola bola postavená v novogotickom slohu v rokoch 1884-1885. Kaplnku dal postaviť Pavel Arpád Andaházyi (1835-1914), veľkostatkár, poslanec rakúsko-uhorskej vlády v Budapešti, ktorý pracoval ako školský inšpektor vo vtedajšej Trenčianskej stolici. Pochovaný je na cintoríne vo Veľkom Kolačíne. Po jeho smrti sa o kaplnku nik nestaral a tá najmä počas 1.svetovej vojny úplne chátrala. Bola ukrytá medzi stromami, vpredu vedľa schodov rástli moruše. Strecha bola porozbíjaná, po múroch tiekla voda, krov bol úplne zhnitý. V roku 1923 sa obyvatelia dohodli, že si kaplnku svojpomocne opravia. V obci sa uskutočnila zbierka, drevo na krov sa vyrúbalo z obecných hôr. Všetok dovoz materiálu a samotný materiál financoval Dezider Singer, manžel Anny, dcéry Pavla Arpáda Andaházyiho. Občania oslávili vysviacku kaplnky v nedeľu po sviatku Nanebovzatia Panny Márie 17.augusta 1924. Kaplnku vysvätil a prvú omšu celebroval pápežský prelát z Trenčína. Odvtedy sa hody oslavujú v nedeľu po 15.auguste. Omše sa tu konali do roku 2011, kedy bol postavený Kostol nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Kolačíne. Od roku 2017 je kaplnka majetkom mesta Nová Dubnica. Nad oltár dal umiestniť obraz patróna svätého Pavla na koni. Stavba má obdĺžnikový pôdorys a je zaklenutá krížovou hrebienkovou klenbou. Novogotická fasáda je s historizujúcimi architektonickými článkami. Kaplnka sa nachádza v Novej Dubnici, v južnej časti mestskej časti Veľký Kolačín.