Kaplnka svätého Valentína v Ladcoch

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Rímskokatolícka Kaplnka svätého Valentína. Ku kaštieľu ju dala v roku 1747 pristavať grófka Judita Motešická. V roku 1760 ju posvätil gróf Anton Révay. Omša sa tu slúžila dvakrát do roka. O kaplnku sa starali Motešickí a neskôr rodina Adolfa Schenka. Vizitácia z roku 1830 popisuje vtedajší stav kaplnky takto: Kaplnka je spojená s kaštieľom. Je postavená z pevného materiálu, uzavretá, steny sú pevné a silné. Strecha bola nanovo pokrytá šindľom v roku 1792 a ozdobená krížom. Nemá vežu, pretože vo vchode do kaštieľa je postavená vežička, v ktorej je asi 80kg vážiaci zvon a nad vchodom sú panské hodiny. Má dva oltáre. Väčší, hlavný je zasvätený svätému Valentínovi. Má šesť svietnikov, menza je celá mramorová a k oltáru sú urobené stupne. Bohostánok na hlavnom oltári je z mramoru a je v ňom cimbórium. Menší oltár je zasvätený svätému Jánovi Nepomuckému a je z dreva. V kaplnke sú lavice v dvoch radoch. Večné svetlo visí na svätyni. Má dve nádoby na svätenú vodu, jednu medenú a druhú mramorovú. Nemá krstiteľnicu. Na ľavej strane je k múru pripevnená kazateľnica. Oproti oltáru je drevený chórus s organom so siedmimi registrami. Kaplnka má sakristiu a nad ňou je oratórium pre panstvo. Postavená je v rokokovom slohu s bohatým zariadením z polovice 18.storočia. Vymaľovaná je iluzívnou maľbou. Oltár, kazateľnica a organová empóra s vyrezávaným parapetom a organovou dvojdielnou skriňou sú prácou jedného rezbára. Kaplnka bola upravovaná pred rokom 1860. Od roku 1925 sa kaštieľ s parkom a kaplnkou dostáva do majetku Rádu milosrdných sestier svätého Vincenta da Paul. O kaplnku sa dobre starali a sprístupnili ju aj veriacim z obce. Po zrušení kláštora v roku 1950 sa celý komplex dostáva do rúk ZŤS Dubnica nad Váhom, ktoré tu zriadili ubytovanie pre učňov a zamestnancov závodu. Neskôr je v správe Vojenského útvaru Ministerstva vnútra. V roku 1969 bola kaplnka upravená a znovu otvorená. Renovácia väčšieho rozsahu prebehla v roku 1992. Bola opravená podlaha, vymenené lavice, chórus a upravená fasáda kaplnky. Je to barokovo-rokoková prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovým záverom. Nachádza sa pred južnou fasádou kaštieľa na ulici Hviezdoslavova 1 v centre obce Ladce.