Kaplnka svätého Valentína v Ladcoch

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Rímsko-katolícka kaplnka svätého Valentína bola postavená pred rokom 1860. Upravovaná bola v roku 1992. Je to rokoková prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovým záverom. Nachádza sa pred južnou fasádou kaštieľa Motešických na ulici Hviezdoslavova 1 v obci Ladce.