Zvonica v Kašovej Lehôtke

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva zo začiatku 20.storočia. Stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Barokový zvon pochádza z roku 1782. Nachádza sa v Tŕní, v miestnej časti Kašova Lehôtka v strede obce.