Židovský cintorín v Dolnej Marikovej

Židovský cintorín v Dolnej Marikovej

Cintorín sa nachádza v prudkom svahu v lesnom poraste. Pôvodne mal pôdorys v tvare L. Je úplne zničený a zanedbaný. Nachádza sa tu niekoľko náhrobných kameňov, ktoré sú rozbité, dolámané alebo vyvalené. Iba niekoľko z nich odolalo vandalizmu. Pôvodné náhrobné kamene z mramoru a žuly boli rozkradnuté. Zostali tu iba macevy prevažne z pieskovca. Mnohé majú horné ukončenie poloblúkom. Niektoré majú po stranách krídelka (angulárie). Niektoré boli pravdepodobne zafarbené, čo svedčí o vplyve z Poľska. Texty na nich sú písané prevažne v hebrejčine, na novších sú tiež nemecké a maďarské nápisy, čo svedčí o pochovávaní koncom 19. a začiatkom 20.storočia. Židia sa v obci usadili pravdepodobne koncom 18.storočia. V obci mali postavenú modlitebňu, ktorá bola počas 2.svetovej vojny zbúraná a z jej materiálu bol postavený obchod. Cintorín sa nachádza približne 150m od hlavnej cesty, severozápadne od obce Dolná Mariková, v lesnom poraste. Nachádza sa napravo od strmej prístupovej lesnej cesty.