Trojičný stĺp v Prievidzi

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1963. Autorom originálov je Dionýz Stanetti. Nachádza sa na Námestí slobody. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s podstavcom. Masívny barokový trojboký pilier s podstavcom z roku 1739. Upravovaný bol v rokoch 1793 a 1992-1994. Nachádza sa v depozite Hornonitrianskeho múzea.

Reliéf. Pilier s podstavcom má na čelnej strane do námestia barokový reliéf svätej Rozálie Palermskej z roku 1739, ktorým sa jeho charakter zmenil na morové súsošie. Originál bol upravovaný v rokoch 1793 a 1992-1994. Nachádza sa v depozite Hornonitrianskeho múzea.

Socha I. Originál barokovej sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 1739. Upravovaná bola v rokoch 1793 a 1992-1994. Nachádza sa v depozite Hornonitrianskeho múzea.

Socha II. Originál barokovej sochy svätého Michala, archanjela z roku 1739. Upravovaná bola v rokoch 1793 a 1992-1994. Nachádza sa v depozite Hornonitrianskeho múzea.

Socha III. Originál barokovej sochy svätého Rafaela, archanjela z roku 1739. Upravovaná bola v rokoch 1793 a 1992-1994. Nachádza sa v depozite Hornonitrianskeho múzea.

Socha IV. Originál barokovej sochy svätého Gabriela, archanjela z roku 1739. Upravovaná bola v rokoch 1793 a 1992-1994. Nachádza sa v depozite Hornonitrianskeho múzea.

Súsošie. Originál barokového súsošia Najsvätejšej Trojice z roku 1739. Upravovaná bola v rokoch 1793 a 1992-1994. Nachádza sa v depozite Hornonitrianskeho múzea.

Kópia reliéfu. Kópia barokového reliéfu svätej Rozálie Palermskej z rokov 1992-1994.

Kópia sochy I. Kópia barokovej sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z rokov 1992-1994.

Kópia sochy II. Kópia barokovej sochy svätého Michala, archanjela z rokov 1992-1994.

Kópia sochy III. Kópia barokovej sochy svätého Rafaela, archanjela z rokov 1992-1994.

Kópia sochy IV. Kópia barokovej sochy svätého Gabriela, archanjela z rokov 1992-1994.

Kópia súsošia. Kópia barokového súsošia Najsvätejšej Trojice z rokov 1992-1994.

Leave a Reply