Maloplošné chránené územia

Na území okresu Prievidza sa nachádzajú 4 národné prírodné rezervácie, 4 prírodné rezervácie, 1 národná prírodná pamiatka, 10 prírodných pamiatok a 1 chránený areál. Biely kameň Bojnická hradná jaskyňa Brloh Brložná diera Buchlov Hajská jaskyňa Hradisko Kobylince Končitá Košútova jaskyňa Makovište Prepoštská jaskyňa Prielom Nitrice Rokoš Rysia Sivý kameň Temešská skala Veľká skala Vtáčnik Vyšehrad

Lipy na cintoríne vo Veľkej Čausi

Od roku 1975 chránené stromy z krajinotvorného dôvodu. Ochrana obnovená v roku 1996. Sú to dve približne 200 ročné lipy malolisté, vysoké 17m, s obvodom kmeňa 330 a 422cm a priemerom koruny 15m. Pekný vzhľad s estetickým a biologickým významom pre životné prostredie obce. Sú to mimoriadne mohutné exempláre, ktoré rastú za obcou Veľká Čausa na cintoríne.

Tis pri fare v Novej Lehote

Tis s dvoma kmeňmi bol za chránený vyhlásený v roku 1975 a 1996 z estetických dôvodov. Rastie na nádvorí miestnej fary pri kostole svätého Mikuláša biskupa v Novej Lehote. Tis obyčajný bol vysadený v roku 1843. 170 ročný strom má výšku 11m, priemer koruny 14m a kmeň s obvodom 180cm má rozdelený na dve časti. Chránený je z dendrologických a kultúrnych dôvodov.