Tis pri fare v Novej Lehote

Tis s dvoma kmeňmi bol za chránený vyhlásený v roku 1975 a 1996 z estetických dôvodov. Rastie na nádvorí miestnej fary pri kostole svätého Mikuláša biskupa v Novej Lehote. Tis obyčajný bol vysadený v roku 1843. 170 ročný strom má výšku 11m, priemer koruny 14m a kmeň s obvodom 180cm má rozdelený na dve časti. Chránený je z dendrologických a kultúrnych dôvodov.