Sekvoja obrovská v Novej Lehote

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1996 z estetických, ekologických, kultúrnych a krajinárskych dôvodov. Rastie v blízkosti kostola svätého Mikuláša biskupa, v záhrade miestnej fary v Novej Lehote. Vzácny cudzokrajný strom sekvojovec mamutí. Vysadený bol v roku 1843. Vysadil ho miestny farár Pavol Ambrózy. Strom je vysoký 22m, priemer koruny je 10m a obvod kmeňa je 459cm. Je to 170 ročný strom.