Lipy na cintoríne vo Veľkej Čausi

Od roku 1975 chránené stromy z krajinotvorného dôvodu. Ochrana obnovená v roku 1996. Sú to dve približne 200 ročné lipy malolisté, vysoké 17m, s obvodom kmeňa 330 a 422cm a priemerom koruny 15m. Pekný vzhľad s estetickým a biologickým významom pre životné prostredie obce. Sú to mimoriadne mohutné exempláre, ktoré rastú za obcou Veľká Čausa na cintoríne.