Socha svätej Anny a Panny Márie v Stupave

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 2009. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Štvorboký barokový kamenný hranolový podstavec z roku 1724. Upravovaný bol v roku 2010. Nachádza sa v bývalom farskom vinohrade.

Socha. Originál barokovej sochy svätá Anna vyučuje Pannu Máriu z roku 1724 na podstavci. Upravovaná bola v roku 2010. Nachádza sa pred bočnou fasádou kostola.

Kópia sochy. Kópia barokovej sochy svätá Anna vyučuje Pannu Máriu z roku 2010. Nachádza sa na podstavci v bývalom farskom vinohrade.

Leave a Reply