Trojičný stĺp v Stupave

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Námestí Najsvätejšej Trojice pred Kostolom svätého Štefana Kráľa. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Socha. Neskorobaroková socha pravého anjela zo súsošia z 1.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1980.

Socha. Neskorobaroková socha ľavého anjela zo súsošia z 1.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1980.

Socha. Neskorobaroková socha anjelika so stuhou z 1.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1980.

Súsošie. Originál neskorobarokového súsošia Najsvätejšej Trojice z 1.polovice 18.storočia. Upravované bolo v roku 1980. Nachádza sa v Kostole svätého Štefana Kráľa.

Kópia piliera. Kópia trojbokého kamenného piliera na podstavci z obdobia okolo roku 1980.

Kópia súsošia. Kópia ústredného neskorobarokového súsošia Najsvätejšej Trojice z obdobia okolo roku 1980.

Leave a Reply