Socha svätého Jána Nepomuckého v Stupave

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Balustrový kamenný vrcholnobarokový podstavec z roku 1722. Nachádza sa v kaplnke kalvárie. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1988.

Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1722. Upravovaná bola v roku 1995. Osadená je v kaplnke kalvárie na ulici Kalvárska.

Kópia sochy na podstavci. Kópia barokovej sochy svätého Jána Nepomuckého na podstavci z roku 1995. Autorom je Valerián Trabalka. Nachádza sa na Hlavnej ulici oproti kaštieľu. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1988.

Leave a Reply