Roľnícky dvor Blatnica 40

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Nachádza sa v obci Blatnica 40. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom s hospodárskou časťou. Kamenný ľudový dom s hospodárskou časťou bol postavený na začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s osempriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Stodola. Kamenná a drevená stodola (humno) zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.40.

Brána. Kamenný a drevený ohradný múr s bránou z roku 1911. Stojí pri dome č.40.