Roľnícky dvor Blatnica 108

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Nachádza sa severne od stredu obce Blatnica 108. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Kamenný a tehlový ľudový dom bol postavený v 1.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1922 a v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Stodola. Stĺpová, murovaná a doštená, stodola (humno) z 1.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v 1.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa za domom č.108.

Sýpka. Kamenná a tehlová sýpka z 1.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí oproti domu č.108.