Roľnícky dvor Blatnica 207

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Nachádza sa na hornom konci obce Blatnica 207. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom s hospodárskou časťou. Kamenný ľudový dom s hospodárskou časťou bol postavený v polovici 19.storočia. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Brána. Kamenný a drevený ohradný múr s bránou z polovice 19.storočia. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Stojí pri dome č.207.