Roľnícky dvor Blatnica 294

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Nachádza sa južne od centrálnej časti obce Blatnica 294. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom s hospodárskou časťou. Kamenný a tehlový ľudový dom s hospodárskou časťou postavený v 1.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1908 a 1960. Prízemná stavba s podkrovím, šesťdielnou, sedempriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare nepravidelného obdĺžnika.

Sýpka. Kamenná a tehlová sýpka z roku 1798. Upravovaná bola v rokoch 1908 a 1960. Prízemná stavba s podpivničením, dvojdilenou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí vedľa domu č.294.

Brána. Murovaný ohradný múr s bránou z roku 1908. Stojí medzi domom a sýpkou pri dome č.294.

Včelín. Drevený včelín z roku 1908. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí vo dvore domu č.294.