Roľnícky dvor Blatnica 29

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Nachádza sa v severnej časti obce Blatnica 29. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom s hospodárskou časťou. Kamenný a tehlový ľudový dom s hospodárskou časťou postavený v roku 1798. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Prízemná stavba s päťdielnou, sedempriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Sýpka. Kamenná a tehlová dvojsýpka z roku 1798. Upravovaná bola v 19. a 20.storočí. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí v strednej časti dvora pri dome č.29.

Stodola. Tehlová, kamenná a drevená stodola (humno) z prelomu 18. a 19.storočia. Upravovaná bola v 19. a 20.storočí. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v zadnej časti dvora pri dome č.29.

Oplotenie s bránou. Drevené oplotenie s bránou z roku 1798. Upravované bolo v 19. a 20.storočí. Nachádza sa v prednej časti dvora pri dome č.29.