Príkostolný cintorín v Petrovej Lehote

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Príkostolný cintorín z konca 13.storočia. Upravovaný bol v 14.-18.storočí. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Michala, archanjela.

Leave a Reply