Príkostolný cintorín v Motešiciach

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Príkostolný cintorín z obdobia polovica 13.storočia až okolo roku 1309. Upravovaný bol v 14.-18.storočí. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola narodenia Panny Márie v časti Dolné Motešice.

Leave a Reply