Príkostolný cintorín v Mníchovej Lehote

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Príkostolný cintorín zo 14.storočia sa nachádza okolo rímsko-katolíckeho Kostola Najsvätejšej Trojice. Upravovaný bol v 15.-19.storočí.

Leave a Reply