Príkostolný cintorín v Bobote

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Mikuláša, biskupa sa nachádza cintorín z 13.storočia. Upravovaný bol období 14.storočie až 2.polovica 19.storočia.

Leave a Reply