Príkostolný cintorín v Skalke nad Váhom

Pamiatkový objekt NKP Výšinné hradisko vyhlásený v roku 2015. Príkostolný cintorín výšinného hradiska Chochel z 9.-10.storočia. Upravovaný bol v 12.-13.storočí. Nachádza sa v katastri miestnej časti Skala asi 800m severne od kláštora benediktínov na Skalke.

Leave a Reply