Príkostolný cintorín v Soblahove

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Príkostolný cintorín zo 14.storočia. Upravovaný bol v 15.-18.storočí. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Mikuláša, biskupa.

Leave a Reply