Príkostolný cintorín v Trenčianskej Teplej

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2012. Fyzicky zaniknutý príkostolný cintorín spred roku 1507 sa nachádzal v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Matúša, apoštola. Cintorín mal nepravidelný pôdorys. Upravovaný bol v roku 1805.

Leave a Reply