Príkostolný cintorín v Klátovej Novej Vsi

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2018. Zaniknutý príkostolný cintorín z 12.storočia. Bolo tu objavené kostrové pohrebisko z 11.storočia, s náhrobnými kameňmi (platňami) z 12.-14.storočia. Zanikol v roku 1561. Nachádza sa v areáli Kostola Panny Márie, Kráľovnej anjelov, ktorý sa nachádza juhovýchodne od časti Sádok na vrchu Chrib na mieste starého včasnostredovekého hradiska s názvom Čížik.

Leave a Reply