Príkostolný cintorín v Partizánskom

Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2014. Cintorín z 13.storočia. Upravovaný bol v roku 1750. Má nepravidelný pôdorys. Rozprestiera sa v areáli rímsko-katolíckeho kostola nanebovzatia Panny Márie v časti Šimonovany na ulici Šimonovianska na malom námestí.

Leave a Reply