Príkostolný cintorín v Skačanoch

Pamiatkový objekt NKP Kostol a cintorín vyhlásený v roku 1963. Stredoveký cintorín z 2.polovice 13.storočia pri ruinách Kostola svätého Juraja v polohe Hôrka, Farské. Upravovaný bol v 14.storočí a koncom 18.storočia. Ohradený je kamenným plotom. Pochovávalo sa na ňom až do roku 1782.

Leave a Reply