Príkostolný cintorín v Hradišti

Pamiatkový objekt NKP Kostol vyhlásený v roku 1963. Zaniknutý stredoveký príkostolný cintorín z 2.polovice 13.storočia. Nachádzajú sa tu náhrobné tabule už z 11. a 12.storočia. Cintorín má elipsovitý pôdorys. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom kostole svätého Barnabáša západne od centra obce na vŕšku v obvode starého hradiska.

Leave a Reply