Trojičný stĺp v Skačanoch

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 2006. Barokový stĺp Najsvätejšej Trojice z roku 1886. Dali ho postaviť manželia Beňačkovci. Barokovo-klasicistické súsošie, trojičný stĺp, stojí v strede Námestia SNP. Autorom súsošia je C. Jáhn. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Stĺp s architektúrou. Originálne časti valcového stĺpu sa nachádzajú od roku 2009 v provizórnom ateliéri.

Súsošie. Na vrchole stĺpu sa nachádza kópia neskorobarokového súsošia Najsvätejšej Trojice z roku 2009.

Socha. Kópia neskorobarokovej sochy svätého Jána Krstiteľa z roku 2009. Nachádza sa na bočnom hornom krídle podstavca.

Socha. Kópia neskorobarokovej sochy svätého Floriána z roku 2009. Nachádza sa na zadnom hornom krídle podstavca.

Socha. Originál barokovo-klasicistickej sochy svätého Štefana Kráľa z roku 1886. Od roku 2009 sa nachádza v provizórnom ateliéri.

Socha. Kópia neskorobarokovej sochy svätého Michala, archanjela z roku 2009. Nachádza sa na druhom hornom bočnom krídle podstavca.

Súsošie. Kópia neskorobarokového súsošia svätá Anna vyučuje Pannu Máriu z roku 2009. Nachádza sa v zadnej dolnej časti podstavca.

Socha. Originál barokovo-klasicistickej sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 1886. Od roku 2009 sa nachádza v provizórnom ateliéri.

Stĺp s architektúrou. Čiastočná kópia barokovo-klasicistického valcového stĺpu z roku 1886.

Súsošie. Originál barokovo-klasicistického súsošia Najsvätejšej Trojice z roku 1886. Od roku 2009 sa nachádza v provizórnom ateliéri.

Socha. Originál barokovo-klasicistickej sochy svätého Jána Krstiteľa z roku 1886. Od roku 2009 sa nachádza v provizórnom ateliéri.

Socha. Originál barokovo-klasicistickej sochy svätého Floriána z roku 1886. Od roku 2009 sa nachádza v provizórnom ateliéri.

Socha. Kópia neskorobarokovej sochy svätého Štefana Kráľa z roku 2009,. Nachádza sa pred horným krídlom podstavca.

Socha. Kópia neskorobarokovej sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 2009. Nachádza sa pred dolnou časťou podstavca.

Socha. Originál barokovo-klasicistickej sochy svätého Michala, archanjela z roku 1886. Od roku 2009 sa nachádza v provizórnom ateliéri.

Súsošie. Originál barokovo-klasicistického súsošia svätá Anna vyučuje Pannu Máriu z roku 1886. Od roku 2009 sa nachádza v provizórnom ateliéri.

Oplotenie. Okolo stĺpa je kovové oplotenie z roku 1886.

Leave a Reply