Veľkouherská lipa

Chránený strom vyhlásený v roku 1993. Lipa veľkolistá rastie vo Veľkých Uherciach na miestnom cintoríne. Ochrana z dôvodu krajinárskeho. Obvod kmeňa má 450cm, výšku 20m, priemer koruny 14m a vek 200 rokov. Strom je na svoj vek veľmi vitálny, zdravý a z estetického hľadiska je to ojedinelý exemplár.

Kaplnka svätého Antona Paduánskeho v Bošanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2020. Na obecnom cintoríne v obci sa nachádza neskorobaroková rímsko-katolícka kaplnka, ktorá je zasvätená svätému Antonovi Paduánskemu a bola postavená v roku 1768. Je to jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. V kaplnke bol jeden zvon, ktorý vážil 60kg ale bol zrekvírovaný. V kaplnke sa nachádza obraz svätého Antona Paduánskeho a na zadnej strane je epitaf rodiny Bačkadiovcov. Okolo kaplnky sa nachádza cintorín, na ktorom sú pochovaní obyvatelia Baštína. Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Antona sa nachádza v Bošanoch, v miestnej časti Baštín.

Kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov v Žabokrekoch nad Nitrou

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 2021. Nachádza sa na ulici Tehelná v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Secesný farský rímsko-katolícky Kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov bol postavený v rokoch 1912-1913 na mieste zbúraného románskeho kostola z 13.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1946, 1992, 1994, 2007, 2008, 2010-2011 a 2013-2014. Jednoloďová, jednovežová a dvojkaplnková stavba s pôdorysom v tvare latinského kríža s polygonálnym záverom. Autorom stavby je Juraj Bílik. Kaplnka I. Historizujúca Kaplnka svätej Rodiny z roku 1946. Upravovaná bola v roku 2008. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severovýchodnom nároží oplotenia. Kaplnka II. Historizujúca Kaplnka Anjela strážcu z roku 1946. Upravovaná bola v roku 2008. Prízemná stavba...