Kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov v Žabokrekoch nad Nitrou

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 2021. Nachádza sa na ulici Tehelná v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Secesný farský rímsko-katolícky Kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov bol postavený v rokoch 1912-1913 na mieste zbúraného románskeho kostola z 13.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1946, 1992, 1994, 2007, 2008, 2010-2011 a 2013-2014. Jednoloďová, jednovežová a dvojkaplnková stavba s pôdorysom v tvare latinského kríža s polygonálnym záverom. Autorom stavby je Juraj Bílik.

Kaplnka I. Historizujúca Kaplnka svätej Rodiny z roku 1946. Upravovaná bola v roku 2008. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severovýchodnom nároží oplotenia.

Kaplnka II. Historizujúca Kaplnka Anjela strážcu z roku 1946. Upravovaná bola v roku 2008. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v juhovýchodnom nároží oplotenia.

Kaplnka III. Historizujúca Kaplnka Panny Márie z roku 1946. Upravovaná bola v roku 2008. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v juhozápadnom nároží oplotenia.

Kaplnka IV. Historizujúca Kaplnka ukrižovania Krista z roku 1946. Upravovaná bola v roku 2008. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severozápadnom nároží oplotenia.

Sadovnícka úprava. Sadovnícka úprava kostolného areálu s historickou zeleňou z roku 1913. Upravovaná bola v 40.rokoch 20.storočia a v roku 2008. Má obdĺžnikový pôdorys.