Hrobka rodiny Rakovských v Kočovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2021. Historizujúca stavba bola postavená v roku 1912. Telesné pozostatky z hrobky sú uložené v hrobe Antona Rakovského na miestnom cintoríne. Rekonštruovaná bola v roku 1996 (strecha) a v roku 2010. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare gréckeho kríža. Nachádza sa východne od obce a západne od obecného cintorína v lokalite Na skalke.