Kaplnka svätého Antona Paduánskeho v Bošanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2020. Na obecnom cintoríne v obci sa nachádza neskorobaroková rímsko-katolícka kaplnka, ktorá je zasvätená svätému Antonovi Paduánskemu a bola postavená v roku 1768. Je to jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. V kaplnke bol jeden zvon, ktorý vážil 60kg ale bol zrekvírovaný. V kaplnke sa nachádza obraz svätého Antona Paduánskeho a na zadnej strane je epitaf rodiny Bačkadiovcov. Okolo kaplnky sa nachádza cintorín, na ktorom sú pochovaní obyvatelia Baštína. Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Antona sa nachádza v Bošanoch, v miestnej časti Baštín.