Pamätník Milana Rastislava Štefánika v Považskej Bystrici

Pamätník Milana Rastislava Štefánika v Považskej Bystrici

Myšlienka postaviť v Považskej Bystrici pamätník M. R. Štefánikovi sa zrodila v 30.rokoch 20.storočia. Akademický sochár Vojtech P. Ihriský sa ponúkol, že ho realizuje. V roku 1935 predstavil svoj návrh, ktorý bol prijatý. Pamätník v podobe sochy bol postavený presne podľa jeho projektu. Socha bez podstavca merala 9m, spolu s podstavcom bola vysoká 18,65m. Bola najväčšou sochou na Slovensku a jednou z najväčších sôch v Európe. Vážila okolo 150 ton (z toho podstavec 50 ton) a vytvorili ju z viacerých kusov pieskovca pospájaných betónovým tmelom. Súčasťou pomníka bola segmentová stena s nápisom: „Dali ste život, aby národ ožil“. V roku 1936 bola vybetónovaná len plocha pod sochou. Dokončili ju v kameňosochárskej dielni sochára Františka Bílka z Podhorného Újezdu v Čechách a postavenie sochy vzhľadom na jej rozmery trvalo 2 mesiace. Osadenie sochy sa preto pretiahlo až do roku 1940. Socha bola slávnostne odhalená v rámci osláv 3.-5.4.1940. Súčasťou sochy bola aj pamätná tabuľa s menami padlých v 1.svetovej vojne z regiónu. Po zmene politických pomerov vo februári 1948 sa stala tŕňom v oku komunistickému režimu a rozhodlo sa o jej zbúraní. Keď sa jej autor Vojtech P. Ihriský dopočul, že ju majú zbúrať, rozhodol sa ju rozobrať, odviezť a uskladniť, čo sa ale nepodarilo. Socha bola zbúraná v noci z 5. na 6.december 1955. Do sochy navŕtali otvory, naplnili ich výbušninou a po odpálení zo sochy zostali len sutiny. Zbúranisko sochy bolo neustále strážené a tých čo sa k nemu priblížili, pochytali, naložili do áut a odviezli preč. Niektorým odvážlivcom sa ale podarilo vziať si na pamiatku aspoň malý kúsok zo sochy. Hŕby kameňa sa vtedy odviezli na hrádzu, ktorá sa budovala okolo Váhu. Pôvodná socha stála v Štefánikovom parku v blízkosti rovnomenného mosta cez Váh (dnes Orlovský most). Sochu v roku 2013 nahradil nový pamätník M. R. Štefánika. Slávnostne bol odhalený 27.9.2013 v miestach, kde stála pôvodná socha. Na kamennom balvane je umiestnená tabuľa s nápisom: „V rokoch 1940-1955 na tomto mieste stála monumentálna socha generála Milana Rastislava Štefánika„. Súčasťou pamätníka je aj malý úlomok pieskovca, ktorý sa zachoval z pôvodnej sochy. Darovala ho Oľga Zelenková, ktorej otec býval neďaleko pôvodného pamätníka. Súčasný pamätník stojí v Považskej Bystrici, v Parku SNP, priamo nad pamätníkom SNP, na ulici M. R. Štefánika.