Park SNP v Považskej Bystrici

Park SNP v Považskej Bystrici

Urbanistický prvok, park s alejou slúžiaci, na pietne a oddychové účely. V areáli parku sa nachádza pamätník SNP s niekoľkými pamätnými tabuľami, a nad ním sa nachádza pamätník M. R. Štefánika. Park sa nachádza v Považskej Bystrici, na ulici M. R. Štefánika pod Orlovským mostom cez Váh. Od roku 2010 je park zaradený medzi pamätihodnosti mesta.