Pamätná tabuľa M. R. Štefánika v Košariskách

Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1969. Pamätná tabuľa je osadená na čelnej fasáde fary, pamätného domu, jeho rodného domu č.92, ktorý dnes slúži ako Múzeum. Odhalená bola v roku 1919-1922, opravovaná bola v roku 1990. Jej autorom je sochár Mach.

Milan Rastislav Štefánik (21.7.1880-4.5.1919), doktor filozofie, vedec, vojak, astronóm, politik, generál francúzskej armády, prvý minister vojny ČSR. Jedna z najvýznamnejších osobností novodobých slovenských dejín. Zaslúžil sa o vznik samostatného Československa.

Leave a Reply