Pamätná tabuľa hurbanovcom v Myjave

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa na pamätnom dome pani Anny Koléniovej na Štúrovej ulici 2 bola osadená v roku 1948, opravená v roku 1968. Pamätná tabuľa hurbanovcom a 1.SNR z roku 1848.

Citát z Histórie povstania slovenskieho 1848 od Mikuláša Dohnányho /1824-1852/, štúrovského básnika a historika, z roku 1850: „V dome výbornej pani Koléniovej založil sa prvý hlavný stan národných bojovníkov na Slovensku, tu bývali prvé hlavy a vodcovia povstania slov. Tu sa prijímali vyslanstvá okolitých obcí, vydávali sa rozkazy pod pečaťou a podpisom Slovenskej národnej rady. Ztadiaľto sa rozosielaly Príhlasy ku slovenskému národu. A tu sľubovali pokánie hriešnici a zradcovia národa slov. Pamätný zostane dom tento ako i rodina v ňom bývajúca vernému synovi i dcére Slovenska“.

Leave a Reply