Pamätný ľudový dom A. Koléniovej v Myjave

Národná kultúrna pamiatka Pamätný ľudový dom s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný ľudový dom I. Pamätný dom pani Anny Koléniovej, vdovy po evanjelickom farárovi D. Kolénim (1779-1837), ktorý patril medzi prvých národných buditeľov 19.storočia. Postavený bol v 1.tretine 19.storočia. Opravovaný bol v rokoch 1966-1968, 1998 a 2001. Je to stavba s prejazdom a päťpriestorovou dispozíciou, jednopodlažná s pivnicou a pôdorysom v tvare L. Schádzali sa v ňom v roku 1848 hurbanovci Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. Hodža a v septembri 1848 tu na 1.národnom zhromaždení vyhlásili Slovenskú národnú radu. Ich prvé revolučné činy sú spojené s rokmi 1843 (kodifikácia spisovnej slovenčiny), 1844 (založenie Tatrína), 1845 (prvé politické noviny – Slovenskie národné noviny). Cieľom bolo zjednotenie Slovákov. Vyvrcholením bolo napokon revolučné vystúpenie v roku 1848 po zostavení Žiadostí slovenského národa.  Slovenská národná rada oficiálne vznikla vo Viedni 16.9.1848. Dva dni nato dobrovoľnícky zbor prekročil moravsko-slovenské hranice a vydal sa smerom k Myjave. Stan SNR sa zložil v tomto dome. Tu sa prvý raz na území Slovenska stretla a zasadla I.SNR. Pred zasadnutím bolo pri rieke Myjave 19.9. ústami Ľ. Štúra vyhlásené 1.slovenské povstanie, neposlušnosť maďarskej vláde a nezávislosť národa slovenského. Dom stojí na Štúrovej ulici 2 v juhozápadnej časti areálu.

Ľudový dom II. Bradáčov dom. Stavba z kameňa  a nepálenej tehly bola postavená v rokoch 1927-1928. Dom bol opravovaný v roku 1988. Je to stavba s trojpriestorovou dispozíciou, je jednopodlažná s obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí na Štúrovej ulici 4 v strede areálu. Dnes je v dome Múzeum s expozíciou Slovenských národných rád. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1984.

Ľudový dom III. Kubovčiakov dom. Stavba z pálenej tehly postavená v rokoch 1941-1942. Dom bol opravený v roku 1988. Je to jednopodlažná stavba s podkrovím a pivnicou, obdĺžnikovým pôdorysom a dvojtraktovou dispozíciou.  Dom stojí na Štúrovej ulici 6 v západnej časti areálu. Dnes sa tu nachádza Múzeum s expozíciou Slovenských národných rád. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1984.

Prístavba. Prístavba Ing. architekta Martina Kusého. Prístavba s ohradným múrom a plastikami postavená v rokoch 1967-1968. Opravovaná bola v rokoch 1988 a 1998. Modernistická dvojpodlažná stavba s pivnicou a s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti areálu pri Kubovčiakovom dome. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1984.

Záhrada. Areál sa nachádza v záhrade s nepravidelným pôdorysom z 1.tretiny 19.storočia, ktorá je od roku 1984 pamiatkovým objektom. Záhrada s historickou zeleňou bola upravovaná v rokoch 1968 a 1970-1975.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa hurbanovcom.

Leave a Reply