Pamätná tabuľa D. Krmana v Myjave

Pamiatkový objekt NKP Kostol a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa s bustou spisovateľa Daniela Krmana mladšieho /1663-1740/ s latinským textom jeho poslednej vôle, v ktorom sa spomína i založenie Myjavy je nad bočným vchodom v podveží súčasného rímsko-katolíckeho kostola na Štefánikovom námestí. Na tabuli Daniel Krman uviedol založenie Myjavy v roku 1586. Tabuľa bola vyhotovená v roku 1701, osadená bola pred rokom 1967.

Leave a Reply