Pamätná tabuľa M. Kutku v Polianke

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Bronzová pamätná tabuľa národovca Michala Kutku (1876-1917). Pamätná tabuľa s reliéfom na dome č.53, jeho rodnom dome, bola osadená v roku 1925. Nebál sa v čase rozbujnenej maďarizácie na Slovensku vyslovovať sa v duchu národnej myšlienky za práva Slovákov, za čo bol kruto prenasledovaný, Maďarmi uväznený a mučený. Michal Kutka padol na talianskom fronte počas 1.svetovej vojny.

Leave a Reply