Pamätná tabuľa J. P. Lešku v Brezovej pod Bradlom

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa je osadená na pamätnej evanjelickej fare na ulici Piešťanská 16 v areáli kostola. Ján Pravoslav Leška (1831-1909), kňaz, básnik, náboženský spisovateľ a publicista. Odhalená bola v roku 1931. Jej autorom je L. Majerský.

Leave a Reply