Mariánsky stĺp v Bojniciach

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1992. Neskorobarokové dielo zo 40.rokov 18.storočia. Mariánsky stĺp stojí v dolnej časti zámockého parku Bojnického hradu v Pamiatkovej zóne. Upravované bolo v rokoch 2004-2011. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Trojboký kamenný podstavec.

Socha. Originál sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) sa nachádza v portiku Kaplnky svätého Michala, archanjela.

Kópia sochy. Kópia sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z rokov 2004-2011 stojí na podstavci.

Leave a Reply