Mariánsky stĺp v Chrenovci-Brusne

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1998. Dielo v štýle ľudového baroku sa nachádza v miestnej časti Brusno južne od rieky Handlovka, východne od Jalovského potoka a západne od domu č.521. Autorom úprav v rokoch 2003-2011 je Dušan Hagara.Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Štvorboký podstavec mariánskeho stĺpa z roku 1741 v štýle ľudového baroku. Upravovaný bol v rokoch 2003-2011. Má štvorcový pôdorys.

Stĺp. Kamenný valcový stĺp pod sochou Madony – Nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Maria-Immaculata) s dieťaťom. Stĺp pochádza z roku 1741. Upravovaný bol v rokoch 2003-2011. Má kruhový pôdorys. Originál hlavica stĺpa sa nachádza v interiéri rímsko-katolíckeho Kostola svätého Michala, archanjela v Chrenovci.

Kópia stĺpa. Kópia hlavice stĺpa z rokov 2003-2011.

Socha. Socha Madony – Nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Maria-Immaculata) s dieťaťom, ktorá stojí na sploštenej zemeguli ovinutej hadom. Socha z roku 1741. Upravovaná bola v rokoch 2003-2011. Nachádza sa v rímsko-katolíckom Kostole svätého Michala, archanjela v Chrenovci.

Kópia sochy. Kópia sochy Madony z rokov 2003-2011.

Leave a Reply