Základy kostola v Horných Vesteniciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Kostol z poveľkomoravského obdobia bol postavený v lokalite Hôrka, východne od obce, v 10.-12.storočí. V 13.storočí tu bol gotický kostol. Na prelome 14.-15.storočia bol rozšírený a prestavaný na renesančnú kaplnku, ktorá po postavení nového kostola slúžila už iba ako modlitebňa. Táto kaplnka bola zasvätená svätému Michalovi, archanjelovi. V 16.storočí bola stavba renesančne rozšírená. V roku 2000 boli základy tohto zaniknutého objektu obnovené a od roku 2002 otvorené verejnosti. Kostol mal obdĺžnikový pôdorys s rovným záverom a bol jednoloďový.

Leave a Reply