Ľudová architektúra v Myjave

Zachované pôvodné ľudové stavby. Zo začiatku 20.storočia pochádzajú hlinené roľnícke a remeselnícke domy s valbovou slamenou strechou. Hospodárske stavby sú často s výškou. Zrubové alebo hlinené stodoly mali slamenú strechu. Stodoly na kopaniciach sú rámovej a stĺpikovej konštrukcie s vypletanými stenami.

Pamätný ľudový dom A. Koléniovej v Myjave.

Leave a Reply