Kostol svätej Márie Magdalény vo Vyšnom Medzeve

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Barokovo-klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätej Márie Magdalény postavený v rokoch 1766-1777. Upravovaný bol v rokoch 1895, 1991-1992, 2001-2002 a 2003. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Rokokový mobiliár pochádza z 18.storočia. Plastiky od sochára J. A. Kraussa a obraz Madony od maliara J. L. Krackera z roku 1778. Hlavný barokový oltár pochádza z konca 17.storočia a je pôvodne z jasovského kostola. Rokoková kazateľnica je z 2.polovice 18.storočia, trojdielna rokokovo-klasicistická organová skriňa je z konca 18.storočia. Nachádza sa na ulici Hrdinov SNP na návrší v strede obce v Pamiatkovej zóne.