Kostol všetkých svätých vo Valalíkoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých postavený v rokoch 1771-1786. Upravovaný bol v rokoch 1800, 1834, 1901, po roku 1935 a v roku 1945. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Nachádza sa v strede obce vo východnej časti ulice Hlavná.